Σχετικά με εμάς

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε., ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1995.
Το ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ είναι αδειοδοτημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2), με αριθμό αδειοδότησης 12101077.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων, επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων, Επαγγελματικής Κατάρτισης, Προγραμμάτων Συμβουλευτικής, Ευρωπαϊκών – Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Μελετών.
Παρέχει σύγχρονες, ανταγωνιστικές και ποιοτικές υπηρεσίες κατάρτισης σε ανέργους και σε εργαζόμενους επιχειρήσεων και φορέων οι οποίοι βασίζονται σε μια ολιστική αντίληψη και προσέγγιση τους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Από τη σύστασή του έως και σήμερα υλοποίησε πλήθος προγραμμάτων κατάρτισης στα οποία ολοκλήρωσαν την κατάρτισή τους πάνω από 3.000 άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συνεργάστηκε με περισσότερου από 500 πιστοποιημένους εκπαιδευτές διαφορετικών ειδικοτήτων και με περισσότερες από 250 επιχειρήσεις.
Το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ λειτουργεί στην Περιοχή Χλόη (πριν την ΕΔΗΚΑ) στην Καστοριά, και στην Θεσσαλονίκη στην οδό Ι. Κωλέττη 24, όπου βρίσκεται το παράρτημα του ΚΕΚ.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πολύτροπον

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Παροχές

Αντικείμενα Κατάρτισης Επαγγελματικές Διαδρομές

Voucher Τουρισμού

Voucher ΟΑΕΔ

Ενημέρωση Επιχειρήσεων