Το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ από την έναρξη της λειτουργίας του έως σήμερα έχει υλοποιήσει πλήθος έργων και προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν ανατεθεί από τους παρακάτω φορείς:

  • Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
  • ΟΑΕΔ
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
  • ΕΟΜΜΕΧ ΑΕΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • Συλλογικοί φορείς: Σωματείο Αρτοποιών Καστοριάς «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», Ομοσπονδία Σωματείων Τουριστικών Καταλυμάτων Ορεινών Περιοχών και Ενδοχώρας «ΠΙΝΔΟΣ»,  Εμπορικός Σύλλογος Ν. Σερρών, Συντεχνία οπωρολαχανοπωλών Ν. Σερρών, Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κερκίνης και Περιφέρειας «Αγ. Ταξιάρχης», Συντεχνία Αργυροχρυσοχόων – Ωρολογοποιών Ν. Σερρών, Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ηρακλείας, Σύλλογος Συντηρητών Καυστήρων Υγρών και Αερίων Καυστήρων Ν. Σερρών, Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Επαρχίας Βισαλτίας Ν. Σερρών, ένωση Βιοτεχνών Μετάλλου Επισκευαστών, Σωματείο Κρεοπωλών Ν. Σερρών, Σωματείο Ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας, Σύλλογος Λογιστών Ν. Καστοριάς, Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρ. Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.