Το ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ Α.Ε. εδρεύει στην Καστοριά, στην Περιοχή Χλόη. Διαθέτει πλήρη και σύγχρονη κτιριακή υποδομή με δομές κατάρτισης στην Καστοριά, και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες πληρούν τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. (ΕΟΠΠΕΠ). Αριθμός Πιστοποίησης του ΚΕΚ: 12101077.
Το συνολικό εμβαδόν των δομών του ΚΕΚ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ΑΕ ανέρχεται στα 935,14 τμ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 7 αίθουσες διδασκαλίας και 3 αίθουσες πληροφορικής, συνολικής δυναμικότητας 248 ατόμων, καθώς και χώροι διοικητικών υπηρεσιών.
Οι δομές κατάρτισης καλύπτουν συνεχώς με νέα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μέσα, τις δυνατότητες που προκύπτουν στην εκπαίδευση ενηλίκων.