Τίτλος
B’ κύκλος VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2016, για 6.650 άνεργους νέους 18- 29 ετών (Άρχισε η υποβολή αιτήσεων από 11-3-2016 και λήγει 11-4-2016)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β’ & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Προγράμματα 2015
VOUCHER για 7.000 άνεργους, πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών
ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Νέο Πρόγραμμα Επιταγής Εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας,για 42.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών (VOUCHER 18-24 & 25-29)
VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τι πρέπει να κάνω για να ενημερωθώ και να προετοιμαστώ για τα νέα προγράμματα Voucher;
Νέο VOUCHER Υγείας με πρακτική σε ΠΕΔΥ (Δημοσίευση Πρόσκλησης, 18/7/2014)
Επιδοτούμενα Προγράμματα Προκατάρτισης και Κατάρτισης Ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ), στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης