kleisto

osnie2

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) είναι Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο ανέλαβε μετά από διαγωνισμό εταιρική σχέση στην οποία συμμετέχει το ΚΔΒΜ Πολύτροπον.
Το έργο περιλαμβάνει την κατάρτιση και πιστοποίηση 1.210 εργαζομένων στα εξής αντικείμενα κατάρτισης :

  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας
  • Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας- οργάνωση υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 86 ώρες και πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτισθέντες συμμετέχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν επίδομα 5€ / ανά ώρα εκπαίδευσης εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

espa 2014 2020

 

osnie